Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest poniedziałek, 20 września 2021

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia Ośrodka:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Ośrodka:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opolu Lubelskim

www.opsopolelubelskie.pl

Programy rządowe realizowane przez nas

Godło

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" finansowany jest z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Gmina Opole Lubelskie otrzymała środki na jego realizację w kwocie 56.548,00 zł. W ramach Programu z usługi dwóch Asystentów korzystają 4 osoby dorosłe z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. W bieżącym roku zaplanowanych jest 2.520 godzin usług.

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

- w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.

Program ma także zapewniać:

Program "Opieka wytchnieniowa"

Program "Opieka wytchnieniowa" finansowany jest z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Gmina Opole Lubelskie otrzymała środki na jego realizację w kwocie 34.272,00 zł. W ramach Programu z usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego korzystają 4 osoby dorosłe z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. W bieżącym roku zaplanowanych jest 1200 godzin usług, które świadczy jeden opiekun.

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021, stanowi kontynuację Programów "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2019, "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2020 oraz "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością" – edycja 2020-2021.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) celem Funduszu Solidarnościowego jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

⇑⇑⇑Powrót na początek działu

valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2021 O.P.S Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE