ďťżďťżďťż

Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest niedziela, 07 marca 2021

WaĹźne informacje

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze w 2021 roku
Nowe terminy składania wnioskĂłw o świadczenie wychowawcze w 2021r. »»»

DOPŁATY DO CZYNSZU

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 od 5 stycznia 2021 r. przysługuje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, ktĂłrzy utracili całkowicie lub częściowo dochody w wyniku pandemii. »»»

DYĹťUR PSYCHOLOGA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia Ośrodka:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Ośrodka:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opolu Lubelskim

www.opsopolelubelskie.pl

Archiwum

ďťżďťż

Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu lubelskim realizuje program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na podstawie Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Celem Programu jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim w ramach realizacji w/w programu w roku 2008 pozyskał bez dodatkowego wkładu własnego Gminy i przeznaczył środki finansowe w wysokości 88 641,55 zł. (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 55/100) na doposażenie istniejących punktów przygotowywania i wydawania posiłków. Doposażonymi placówkami zostały: Zespół Szkół Nr 2 w Opolu Lubelskim, który otrzymał sprzęt kuchenny na kwotę 38 942,78 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złotych 78/100) oraz Żłobek i Przedszkole Miejskie, kwota doposażenia wyniosła 49 698,77 zł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 77/100).Ośrodek Pomocy Społecznej zakupił między innymi: stoliki, krzesła, sztućce, podgrzewacze, profesjonalne garnki, okapy, młynki do odpadów, chłodziarko-zamrażarkę, termosy, stoły nierdzewne, regały nierdzewne, tace, roboty, obrusy plamoodporne, kubki, filiżanki, kuchnie, szafki itd.

W 2008 r. objęto dożywianiem 365 dzieci, tj. 184 rodzin. Na ten cel wydano kwotę 103 885,00 zł. Pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności otrzymało 100 osób na kwotę 34 982,00 zł.

Podobne działania tj. doposażenie stołówki szkolnej tut. Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował w roku 2009 tj. doposażył stołówkę Zespołu Szkół Nr 1 w Opolu Lubelskim na kwotę 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zespół Szkół Nr 1 otrzymał: stoliki, krzesła, sztućce, zastawę, profesjonalne garnki, wagę kuchenną, meble kuchenne i terakotę, itp.

Łącznie Ośrodek na doposażenie stołówek szkolnych pozyskał i wydatkował 138 641,55 zł. (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i 55/100).

Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" nadal jest realizowany.

ďťż
valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2021 O.P.S Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE