´╗┐´╗┐´╗┐

O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest niedziela, 07 marca 2021

Wa┼╝ne informacje

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Zasady i terminy sk┼éadania i rozpatrywania wniosk├│w o ┼Ťwiadczenie wychowawcze w 2021 roku
Nowe terminy sk┼éadania wniosk├│w o ┼Ťwiadczenie wychowawcze w 2021r. »»»

DOPŁATY DO CZYNSZU

Dodatek mieszkaniowy powi─Ökszony o dop┼éat─Ö do czynszu z Funduszu przeciwdzia┼éania COVID-19 od 5 stycznia 2021 r. przys┼éuguje najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, kt├│rzy utracili ca┼ékowicie lub cz─Ö┼Ťciowo dochody w wyniku pandemii. »»»

DY┼╗UR PSYCHOLOGA

O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Opolu Lubelskim wznawia dy┼╝ur telefoniczny dla os├│b potrzebuj─ůcych wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dy┼╝ur b─Ödzie pe┼éni┼é psycholog od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej

24-300 Opole Lubelskie
ul. Ko┼Ťciuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia O┼Ťrodka:

poniedzia┼éek-pi─ůtek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesant├│w przez Dyrektora O┼Ťrodka:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä:

Wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä zgodnie z harmonogramem wyp┼éat.

Zobacz harmonogram »»»

O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
w Opolu Lubelskim

www.opsopolelubelskie.pl

Archiwum

´╗┐´╗┐

Dzie˝ Pracownika Socjalnego

21 listopada to szczegˇlny dzie˝ dla pracownikˇw Pomocy Spo│ecznej - Žwiŕto Pracownika Socjalnego. W naszej gminie po raz II odby│o siŕ uroczyste spotkanie pracownikˇw OÂrodka Pomocy Spo│ecznej, na ktˇrym obecny by│ Z-ca Burmistrza Pan Piotr Szczucki. Dziŕki uprzejmoÂci Pani Ma│gorzaty Borowiak Dyrektora MGOK w Opolu Lubelskim uroczystoŠ odby│a siŕ w siedzibie Domu Kultury, ktˇr▒ uÂwietni│a para taneczna Aleksandra Rodzik i Jakub Krawiec.

Z-ca Burmistrza Pan Piotr Szczucki doceniaj▒c zaanga┐owanie w pracŕ na rzecz drugiego cz│owieka, z│o┐y│ wszystkim pracownikom wyrazy szacunku i s│owa uznania, ┐ycz▒c satysfakcji z pracy i zadowolenia z jej owocˇw. Z-ca Burmistrza podkreÂli│, i┐ rozpiŕtoŠ potrzeb osˇb korzystaj▒cych z pomocy OPS jest doŠ du┐a. Ubˇstwo, bezrobocie, d│ugotrwa│a choroba, niepe│nosprawnoŠ czy te┐ bezradnoŠ w sprawach opieku˝czo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego to tylko cz੠ludzkich problemˇw, z jakimi zg│aszaj▒ siŕ mieszka˝cy gminy Opole Lubelskie do pracownikˇw socjalnych z proÂb▒ o pomoc. Pracownicy OPS na co dzie˝ Âwiadcz▒ pracŕ socjaln▒, udzielaj▒c pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Dzia│ania podejmowane przez pracownikˇw socjalnych buduj▒ bezpoÂrednie relacje z osob▒ potrzebuj▒c▒ pomocy. Wymaga to specjalnych predyspozycji, ktˇre nie zawsze mo┐na zdobyŠ w toku nauki, z ktˇrymi cz│owiek najczŕÂciej siŕ rodzi.

´╗┐
valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2021 O.P.S Opole Lubelskie. Administrator

Strona powsta┼éa ze ┼Ťrodk├│w Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego

Created by IMPERSIDE