Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest poniedziałek, 20 września 2021

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia Ośrodka:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Ośrodka:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opolu Lubelskim

www.opsopolelubelskie.pl

AktualnościADAPTONAL

PROJEKT OPUS. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Opole Lubelskie

O projekcie

nr projektu RPLU.11.01.00-06-0028/19
termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Wysokość dofinansowania ze środków EFS: 1 620 520,00 PLN


Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 11.1 Aktywne włączenie

Cel główny projektu: zaktywizowanie zawodowe i społeczne oraz podwyższenie kwalifikacji 60 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546), art. 3 pkt. C) (60 Kobiet) wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w gminie Opole Lubelskie w województwie lubelskim. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez oferowany w projekcie pakiet działań wspierających dla każdej osoby przystępującej do projektu.

Realizatorem projektu jest: Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej WSPÓLNOTA

Partnerami projektu są:

Kontakt:

Biuro Projektu Lidera:

Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej WSPÓLNOTA

Lubartowska 9/3, 20-115 Lublin

tel.: 513 787 166

e-mail: fras.wspolnota@gmail.com


valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2021 O.P.S Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE