Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest środa, 14 kwietnia 2021

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia Ośrodka:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Ośrodka:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opolu Lubelskim

www.opsopolelubelskie.pl

AktualnościSprawozdanie z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2012" za rok 2011 i Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej za okres od X 2011 roku do VI 2012 roku.

Podczas obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim w dniu 09 października 2012 roku radni miejscy jednogłośnie przyjęli sprawozdania tutejszego Ośrodka z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2012" za rok 2011 i sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej za okres od X 2011 roku do VI 2012 roku.

Wyciąg z protokołu z obrad XXII sesji Rady Miejskiej odbytej
w dniu 09 października 2012 roku.

"Pkt.6 Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2012" za rok 2011.

Do sprawozdania omawianego na posiedzeniach Komisji Radni nie mieli pytań i sprawozdanie z realizacji "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2010-2012" za rok 2011 przyjęte zostało "jednogłośnie".

Pkt.7 Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej za okres od X 2011 roku do VI 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za okres od X 2011 roku do VI 2012 roku przyjęte zostało "jednogłośnie"."

Więcej w dziale Sprawozdania z działalności Ośrodka »»»


valid-xhtml test OK! CSS OK!

© 2008 - 2021 O.P.S Opole Lubelskie. Administrator

Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Created by IMPERSIDE