Ośrodek Pomocy Społecznej

Tryb graficzny

Tryb tekstowy

Dzisiaj jest czwartek, 21 stycznia 2021

Ważne informacje

OFERTA

Na przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej w ramach projektu pt: "Nowy model organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020.

Czytaj »»»

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w 2018r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim informuje, że w ramach organizowanego Dnia i Tygodnia Ofiar Przestępstw w okresie od dnia 21 lutego do dnia 23 lutego 2018r. pracownicy tut. jednostki będą udzielali bezpłatnych porad ofiarom przestępstw

Czytaj »»»

Plan pracy Świetlicy

Plan pracy Socjoterapeutycznej Świetlicy Środowiskowej w Opolu Lubelskim - WRZESIEŃ 2016

Czytaj »»»

TELEFON ZAUFANIA

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Obraz telefonu

» 116-111 «

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

24-300 Opole Lubelskie
ul. Kościuszki 4
tel/fax 081-827-26-94,
081-827-20-81, 081-827-32-16

Godziny otwarcia Ośrodka:

poniedziałek-piątek: 7:30-15:30

Przyjmowanie interesantów przez Dyrektora Ośrodka:

Poniedziałek: 10:00-15:00

Kasa czynna:

Poniedziałek-piątek: 9:30-13:30

Wypłata świadczeń:

Wypłata świadczeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Zobacz harmonogram »»»

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Opolu Lubelskim

www.opsopolelubelskie.pl


Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim wznawia dyżur telefoniczny dla osób potrzebujących wsparcia psychologicznego z terenu miasta i gminy Opole Lubelskie.
Dyżur będzie pełnił psycholog od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00 pod nr telefonu 661 753 000


W tut. ośrodku pełniony jest dyżur pod numerem telefonu 661 753 000, każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.


W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 zwracam się z prośbą do osób korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim o ograniczenie do minimum bezpośrednich wizyt i kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka telefonicznie, korespondencyjnie lub drogą elektroniczną. Jeżeli wizyta jest konieczna proszę o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa.
Na terenie budynku obowiązuje nakaz noszenia masek, mogą znajdować się jednocześnie 2 osoby zachowując odpowiedni dystans. Na terenie jednostki dostępny jest płyn do dezynfekcji. Interesanci będą obsługiwani tylko w wyznaczonych miejscach w budynku.
Dyrektor OPS nie przyjmuje interesantów do odwołania. Spotkania z Dyrektorem mogą odbyć się tylko w pilnych i nagłych przypadkach.
W przypadku ubiegania się o: zasiłek rodzinny, świadczenie rodzicielskie, jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze oraz świadczenie ,, dobry start” istnieje możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.
Ponadto na stronie OPS znajdują się formularze do pobrania dot. wniosków na: świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenie ,,dobry start”, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Można je pobrać w wersji papierowej i złożyć korespondencyjnie lub osobiście w urnie znajdującej się w hali budynku.
Zaleca się zakładanie kont bankowych w celu otrzymywania świadczeń.
Kontakt:
 • Dyrektor - 81 827 - 26 - 94
 • Sekretariat - 81 827 - 26 - 94
 • Świadczenia rodzinne – 81 827 - 32 - 16
 • Świadczenie wychowawcze – 81 827 - 32 - 16
 • Świadczenie ,, dobry start” – 81 827 - 32 - 16
 • Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 81 827 - 32 - 16
 • Fundusz alimentacyjny – 81 827 - 32 - 16
 • Pomoc społeczna – 81 827 - 20 - 81
 • Psycholog – 81 827 - 20 - 81

 • PILNE !!! Zmiana sposobu wypłat świadczeń!!!


  W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, a także w związku z kolejnymi zakażeniami Koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej informuję, że

  wszystkie świadczenia za marzec 2020 roku wypłacane w kasie tutejszego ośrodka zostaną przekazane Państwu przekazami pocztowymi.


  Jednocześnie apeluję o założenie kont bankowych i przekazanie numerów rachunków do OPS za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), za pośrednictwem operatora pocztowego. W wyjątkowych sytuacjach proszę o przekazanie przedmiotowych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (drogą email).


  
  valid-xhtml test OK! CSS OK!

  © 2008 - 2021 O.P.S Opole Lubelskie. Administrator

  Strona powstała ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Created by IMPERSIDE